III POWIATOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA

Środa 15 lutego 2017 (Konkursy)

Zapraszamy do udziału w III Powiatowym Konkursie Jednego Wiersza zorganizowanym w Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu, Lubliniecki Klub Literacki LOGOS i Gimnazjum w Pawonkowie.

REGULAMIN III POWIATOWEGO KONKURSU JEDNEGO WIERSZA
pt. „Być dobrym jak chleb”
1. Organizatorami konkursu zorganizowanego w Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego są: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu, Lubliniecki Klub Literacki LOGOS i Gimnazjum w Pawonkowie.
2. Impreza odbędzie się w dniu 3 kwietnia (poniedziałek) 2017. Miejsce: Gimnazjum w Pawonkowie, ul. Szkolna 1. Godzina rozpoczęcia: 18,00.
3. Konkurs poetycki jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla wszystkich miłośników poezji zamieszkałych na terenie Ziemi Lublinieckiej.
4. Konkurs rozgrywany będzie w 4 kategoriach:
1) szkoła podstawowa (klasy IV-VI), 2) gimnazjum, 3) szkoła ponadgimnazjalna, 4) dorośli.
5. Uczniowie szkoły podstawowej przybywają na konkurs pod opieką dorosłego opiekuna (nauczyciela, wychowawcy, rodzica lub pełnoletniego członka rodziny).
6. Każdy autor może zgłosić tylko jeden utwór poetycki, który stanowi oryginalne dzieło jego pracy twórczej. Tematyka utworu ma pośrednio bądź bezpośrednio nawiązywać do osoby bądź do motta życiowego św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) „Być dobrym jak chleb”.
7. Zadaniem uczestników konkursu będzie osobiste zaprezentowanie przed zgromadzoną publicznością i jury utworu poetyckiego, bezwzględnie własnego autorstwa. Nie ma możliwości, aby autora podczas prezentacji wiersza zastąpiła inna osoba.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego utworu, jeżeli zawiera on wyrażenia lub treść wulgarną, nieobyczajną albo godzi w powszechnie aprobowane wartości.
9. Wiersz na konkurs należy nadesłać jako wiadomość poczty elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja@gmail.com
w terminie do dnia 25 marca 2017, w tytule korespondencji wpisując: Konkurs Jednego Wiersza.
10. Autor wiersza podaje pod nim: imię i nazwisko, miejscowość, wiek; uczniowie ponadto: klasę i nazwę szkoły.
11. Wyboru najlepszych wierszy i podziału nagród dokona konkursowe jury w składzie: Jolanta Mlynek, Edward Przebieracz – przewodniczący jury, Grzegorz Kopiec.
12. Dla zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej przewidziano dyplom, publikację wiersza na stronach internetowych Wydawnictwa św. Macieja Ap., Gimnazjum w Pawonkowie, Lublinieckiego Klubu Literackiego LOGOS, na blogu literackim przebieracz.bloog.pl, w numerze wrześniowym 2017 magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”, oraz nagrodę finansową w wysokości 100 zł. Ponadto Autor najlepszego wiersza konkursowego otrzyma Grand Prix: puchar. Nagrody finansowe oraz puchar ufundowało Wydawnictwo św. Macieja Apostoła.
W każdej kategorii konkursowej przewidziano także wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplom oraz zestaw 3 książek wydanych przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplom oraz książkę za udział w konkursie.
13. Patronat medialny nad konkursem: magazyn społeczno-kulturalny „Ziemia Lubliniecka”.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgodny na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 VIII 1997 r.
15. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 do 18,00, tel. 882-197-725.
Organizatorzy

Opublikował/a: Klaudia Kubica
Kategoria: Konkursy
Dodano: Środa 15 lutego 2017 11:08:43

Cytat dnia

"Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o tobie i wciąż cię lubi."

Elbert Hubbard

Polecane strony

GBP w Pawonkowie

ul. Skrzydłowicka 7Telefon: (34) 353 40 85
Poniedziałek
10:00-17:00
Wtorek
10:00-17:00
Środa
10:00-17:00
Czwartek
10:00-17:00
Piątek
10:00-17:00

Filia w Gwoździanach

ul.Topolowa 2Telefon: (34) 373 61 07
Poniedziałek
11:00-16:00
Wtorek
14:00-19.30
Środa
nieczynne
Czwartek
15:30-19:00
Piątek
15:30-19:30

Filia w Kośmidrach

ul. Lubliniecka 50Telefon: (34) 373 61 01
Poniedziałek
12:00-18:00
Środa
10:00-16.00
Piątek
12:00-18:00

Filia w Lisowicach

ul. Mickiewicza 2Telefon: (34) 373 61 06
Poniedziałek
10:00-15:00
Środa
15:00-19:00
Czwartek
15:00-19:00
Piątek
10.00-15:00

Filia w Łagiewnikach Małych

ul. Lubliniecka 30Telefon: (34) 373 61 02
Poniedziałek
10:00-16:00
Wtorek
10:00-16:00
Środa
10:00-16:00