Biblioteka w Pawonkowie
Biblioteka w Gwoździanach
Biblioteka w Lisowicach
Biblioteka w Kośmidrach
Biblioteka w Łagiewnikach Małych

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

Piątek 17 lipca 2020 (Ogłoszenia)
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

Zapraszamy na rajd rowerowy ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ organizowany w dniu 23 lipca. Wyruszamy o godzinie 10.00 spod Biblioteki w Pawonkowie i mamy zamiar odwiedzić ciekawe miejsca w naszej gminie. Na zakończenie planujemy odwiedzić Agroturystykę w Kośmidrach zapraszamy i prosimy o zapisy nr 343534085 do 21 lipca .

Regulamin Rajdu

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

  • Organizatorem Rajdu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie
  • W rajdzie biorą udział tylko zapisani wcześniej uczestnicy;
  • Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody;
  • Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne z przepisami;
  • Uczestnicy powinni posiadać kartę rowerową i koszulkę odblaskową;
  • Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych oraz stosowanie się do poleceń organizatora;
  • Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów;
  • Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2–3 metry, ale nie więcej niż 5;
  • Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
Opublikował/a: Klaudia Kubica
Kategoria: Ogłoszenia
Dodano: Piątek 17 lipca 2020 16:37:12

Cytat dnia

"Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie"

Hans Zeier

Polecane strony

GBP w Pawonkowie

ul. Skrzydłowicka 7Telefon: (34) 353 40 85
Poniedziałek
10:00-17:00
Wtorek
10:00-17:00
Środa
10:00-17:00
Czwartek
10:00-17:00
Piątek
10:00-17:00

Filia w Gwoździanach

ul.Topolowa 2Telefon: (34) 373 61 07
Poniedziałek
11:00-16:00
Wtorek
14:00-19.30
Środa
nieczynne
Czwartek
15:30-19:00
Piątek
15:30-19:30

Filia w Kośmidrach

ul. Lubliniecka 50Telefon: (34) 373 61 01
Poniedziałek
12:00-18:00
Środa
10:00-16.00
Piątek
12:00-18:00

Filia w Lisowicach

ul. Mickiewicza 2Telefon: (34) 373 61 06
Poniedziałek
10:00-15:00
Środa
15:00-19:00
Czwartek
15:00-19:00
Piątek
10.00-15:00

Filia w Łagiewnikach Małych

ul. Lubliniecka 30Telefon: (34) 373 61 02
Poniedziałek
10:00-16:00
Wtorek
10:00-16:00
Środa
10:00-16:00