Biblioteka w Pawonkowie
Biblioteka w Gwoździanach
Biblioteka w Lisowicach
Biblioteka w Kośmidrach
Biblioteka w Łagiewnikach Małych

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Piątek 22 marca 2019 (Ogłoszenia)
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Przenosimy do internetu historię regionu . Zrób to z nami - przyjdź ze swoją historią. Może nią być książka, fotografia, pamiątka rodzinna, artefakt, opowieść, zwyczaj, tradycja i wspomnienie.

Mobilne Centrum Digitalizacji (MCD) - inicjatywa Regionalnego Instytutu Kultury (element projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”), to projekt mający na celu digitalizowanie obiektów oraz zjawisk kulturowych terenu województwa śląskiego, których nie można dostarczyć do stacjonarnych stacji digitalizacyjnych.
Celem projektu jest digitalizacja posiadanych przez Państwa zbiorów za pomocą sprzętu „Mobilnego Centrum Digitalizacji” i udostępnienie ich w domenie publicznej na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Oprócz standardowych działań digitalizacyjnych 2D oraz 3D MCD pozwoli także na nagranie wywiadów audiowizualnych z osobami zaangażowanymi w działania regionalne (np. wywiady z artystami) lub nagranie występów śpiewaczych lokalnych zespołów folklorystycznych. Zasoby dziedzictwa kulturowego, które są głównym celem digitalizacji:

- budynki, zespoły budynków i duże instalacje przemysłowe, przydrożne kapliczki, unikalne obiekty sakralne, itp.;

- obiekty sztuki ludowej w postaci rękodzieła takie jak figurki sakralne, drobne obiekty codziennego użytku;

- rękopisy, dokumenty i fotografie będące dokumentami osobistymi przedstawiającymi „życie epoki”;

- niematerialne dziedzictwo w postaci gwary, zwyczajów i obrzędów ludowych których praktykowanie zanika jak również wspomnienia naocznych świadków ważnych dla Województwa wydarzeń.


Opublikował/a: Klaudia Kubica
Kategoria: Ogłoszenia
Dodano: Piątek 22 marca 2019 15:14:04

Cytat dnia

"Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie"

Hans Zeier

Polecane strony

GBP w Pawonkowie

ul. Skrzydłowicka 7Telefon: (34) 353 40 85
Poniedziałek
10:00-17:00
Wtorek
10:00-17:00
Środa
10:00-17:00
Czwartek
10:00-17:00
Piątek
10:00-17:00

Filia w Gwoździanach

ul.Topolowa 2Telefon: (34) 373 61 07
Poniedziałek
11:00-16:00
Wtorek
14:00-19.30
Środa
nieczynne
Czwartek
15:30-19:00
Piątek
15:30-19:30

Filia w Kośmidrach

ul. Lubliniecka 50Telefon: (34) 373 61 01
Poniedziałek
12:00-18:00
Środa
10:00-16.00
Piątek
12:00-18:00

Filia w Lisowicach

ul. Mickiewicza 2Telefon: (34) 373 61 06
Poniedziałek
10:00-15:00
Środa
15:00-19:00
Czwartek
15:00-19:00
Piątek
10.00-15:00

Filia w Łagiewnikach Małych

ul. Lubliniecka 30Telefon: (34) 373 61 02
Poniedziałek
10:00-16:00
Wtorek
10:00-16:00
Środa
10:00-16:00